Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLÁN AKCE!!!

Přátelé, kamarádi.
U vědomí delšího výpadku jsme zasedali s kancléřem a pod tíhou sebekritiky dospěli k naplánování a nastínění dalších akcí. Jednání u Ejsího byla náročná leč plodná. Chystejte si proto batůžky, pionýrky i kočárky na sobotu 31. května.
Děkuji předem za jakékoli komentáře, návrhy a připomínky. Taky díky za návštěvy zde. Chtělo by to ale aspoň občas zápis do návštěvní knihy, neboť bez Vašich reakcí se zdá že tyto stránky trpí nezájmem.
Ď. President.

Více - níže viz.: Celý příspěvek


Archeopark Netolice
Na místě původního přemyslovského kastelánského hradu, zmiňovaného v Kosmově kronice již k roku 981, postupně vzniká archeopark, zaměřený na období vzniku českého státu v 10.-13. století, s ukázkami opevnění, bydlení, řemeslnických dílen, kastelánským palácem, kostelem a návštěvnickým centrem.
Jde o první jihočeskou archeologickou památku prezentovanou metodou přímé rekonstrukce, doplněnou o prvky skanzenu na způsob open-air muzea.
Všechny práce jsou prováděné dobovými technikami, tj. s ověřováním původních technologií, materiálů a nástrojů.
V roce 2007 byl v rámci etapy I. dokončen první objekt, ukázka opevnění se strážní věží jako rozhlednou.
Rekonstrukce bývlého přemyslovského hradiště ranného středověku 10. - 13. století na vrchu sv. Ján v památkové zóně v Netolicích. První zmínka o netolickém hradě pochází z Kosmovy kroniky v roce 981.
Volně přístupno, i s kočárky!


Možnost návštěvy:
zámku Kratochvíle (2,6 km) a
Státní zámek je renesanční perlou italského stavitelství v jižních Čechách. Okázalý lovecký letohrádek 2 km severozápadně od Netolic vznikl v sousedství původní tvrze s hospodářským dvorem Leptáč, kterou v 16. století nově přestavěl a rozšířil rožmberský regent a budovatel jihočeských rybníků Jakub Krčín z Jelčan. Roku 1579 s ním dvůr směnil Vilém z Rožmberka, který se rozhodl vystavět v jeho sousedství letní sídlo po vzoru venkovských italských vil.

K technickým zajímavostem patří, že stavba byla provedena na olšových a dubových pilotech, které v bažinatém terénu postupně zkameněly.

Na počátku 80. let zde byla instalována nová expozice Krátkého filmu Praha. V prostorách zámku se v unikátním celku představuje světově proslulý český kreslený, ploškový a loutkový film. Vystavené originály prací Václava Čtvrtka, Břetislava Pojara, Jiřího Trnky, Hermíny Týrlové, Karla Zemana a dalších předních českých výtvarníků a režisérů jsou živou připomínkou pro řadu generací návštěvníků.

Takzvaný Zlatý sál s výbornou akustikou je často využíván ke koncertům i pro svatební obřady. V roce 1997 byl zrekonstruován a znovu vysvěcen zámecký kostel Panny Marie. Ve stejném roce se zahrada státního zámku Kratochvíle u Netolic poprvé stala také jedinečnou kulisou pro sérii každoročních představení skupiny divadla Continuo, sídlícím v nedalekých Malovicích (viz též Slavnosti a události).

Záměrem prací je vcítit se do doby a přiblížit se maximálně do stavu, v jakém se zámek Kratochvíle nacházel v okamžiku svého zrození, ve hvězdné chvíli rožmberského rodu a jeho z nejvýznamnějšího představitele – Viléma z Rožmberka.

Od června 2007 byly samostatně otevřeny dvě renesanční místnosti zámku – Zlatý pokoj a Vladařův pokoj. V horním velkém sále byla zpřístupněna sezónní expozice doby renesance. Návštěvníci se i nadále mohou setkat s pohádkovými postavičkami, příběhy z kouzelných krabiček, které zaručeně rozzáří dětské oči.


muzea JUDr. Otakara Kudrny
Reprezentativní muzejní budova tzv. Rožmberského domu čp. 248 tvoří nároží náměstí vedle radnice. Nejlépe dochovaný renesanční dům s podloubím odkázal spolu s rozsáhlými národopisnými sbírkami nadaci netolického muzea JUDr. Otakar Kudrna (1853–1940).
Expozice v mezaninu a patře budovy je věnována dějinám hmotné kultury města a regionu, nechybí ukázky archeologických a geologických nálezů. Proslulost muzeu mimo jiné přináší unikátní sbírka dobových pohlednic, čítající na 160 tisíc exemplářů, a největší sbírka blatských lidových výšivek vůbec. Roku 1997 byla ve zrekonstruované budově otevřena nová národopisná expozice, představující sbírky lidového nábytku, krojů, výšivek, zemědělského nářadí, stejně jako skla, porcelánu a cínového nádobí, užívaného v měšťanských domácnostech. V sále věnovaném zbraním jsou zastoupeny ukázky díla místních puškařských mistrů. Většina exponátů lidové kultury z pomezí Doudlebska, Prácheňska a Blat včetně rekonstrukce původního interiéru selské světnice pochází převážně z poloviny 19. století. Ve středověkém sklepení se připravuje expozice přemyslovského hradiště, archeoparku a raného středověku.

31.5.
 
České Budějovice - Dívčice - Netolice
7:09 - 7:33 7:37 - 7:56
Os 8002
Os 18254
47 min, 35 km, 49 Kč / 37 Kč (zákaznické jízdné)
jede do 22.VI. v ,,od 29.VI. do 24.VIII. v ,od 6.IX. v ,


31.5.
 
Netolice - Číčenice - České Budějovice
15:01 - 15:30 15:33 - 15:56
Os 18265 /18264
R 663 ROŽMBERK
55 min, 51 km, 75 Kč / 57 Kč (zákaznické jízdné)
jede denně


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář